abstractright abstractright
Uutiset

Ympäristöluokitusjärjestelmä apuna kestävässä kaupunkisuunnittelussa

BREEAM Communities on työkaluna varsin hyödyllinen, varsinkin jos se otetaan käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia. Käytännön vinkkejä ympäristöasioiden huomiointiin uudelta kantilta saatiin Siton ja Granlund Consultingin järjestämässä kestävän kaupunkisuunnittelun iltapäivässä helmikuussa.

Ympäristönäkökohtien, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioon ottaminen alueellisella tasolla on haastavaa. Ympäristöluokitusjärjestelmät auttavat hallitsemaan kokonaisuutta. Yksi käytetyimmistä ympäristöluokitusjärjestelmistä on BREEAM Communities. Ihmeitä BRE Globalin kestävyysasioista vastaava johtaja Martin Townsend ei sen lupaa tekevän. Hänellä on kuitenkin esittää maailmalta varsin rohkaisevia esimerkkejä kohteista, joissa sitä on hyvällä menestyksellä sovellettu ja hyviä tuloksia myös saatu aikaan.

BRE Globalin kestävyysasioista vastaava johtaja Martin Townsend otti kuulijansa energisenä keynote-puhujana.

–Se olisi saatava suunnitteluun mukaan kuitenkin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitä myöhäisempään vaiheeseen ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen jätetään, sitä kalliimmaksi ja vaikeammaksi se yleensä muodostuu, hän huomauttaa.

Vastuullisia ja iloisia yhteisöjä

–Toisten tekemiä virheitä on tyhmä toistaa, Martin Townsend huomauttaa. Niiden välttämisessä hyvät konsultit voivat olla apuna. Onnistuneissa aluekehityshankkeissa valjastetaan paikalliset asukkaat kehittämään yhteisöjä ja asuinympäristöjään.

Yhteisöjen vastuulliseen kehittämiseen kuuluu myös se, että niiden tulee olla viihtyisiä. Siksi tarvitaan paitsi energiatehokkaita, myös jopa hulluttelevan hauskoja rakennuksia, jotka tekevät ihmiset iloisiksi. – Yritystenkään ei pitäisi pyrkiä tehostamaan toimintaansa vain säästämällä mahdollisimman paljon energiaa. Kannattaa miettiä, miten pienillä ja edullisilla keinoilla voi parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä ja siten kasvattaa heidän tehokkuuttaan. Sellainen voi olla esimerkiksi viherseinä toimistossa.

Niittykumpu odottaa sertifiointia

Niittykummun keskus on Espoon kaupungin ensimmäinen BREEAM Communities –hanke. Sertifiointiprosessi on parhaillaan käynnissä. Aluekehityshankkeen sertifiointia ovat valmistelleet Sito ja Granlund Consulting tiiviissä yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Siton vastuulla ovat kaupunkirakenteelliset sekä ekologiset kriteerit ja Granlundin energiaan ja rakennuksiin liittyvät kriteerit.

Kokemuksista menetelmän soveltamisessa iltapäivän aikana kertoivat johtava konsultti Tuomo Sirkiä Sitosta, energia-asiantuntija Juha Viholainen Granlund Consultingista sekä Sampo Sikiö Espoon kaupungilta.

Espoon kaupunki halusi testata ympäristöluokitusjärjestelmää Niittykummun aluekehityshankkeessa saadakseen selville, olisiko siitä käytännön työkaluksi jatkossa. Kaupunki haluaa kehittää luokitusjärjestelmään pohjautuvia alueiden suunnittelun ja rakentamisen ympäristöohjauksen menetelmiä ja luoda menettelytapoja, joilla alueiden kehitystä voidaan ohjata ja arvioida suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa.

Kunnianhimoisena tavoitteena oli erinomainen taso, mutta prosessin etenemisen aikana rimaa on hieman pudotettu. – Olemassa olevalla alueella olisimme tyytyväisiä very good –arviointiin, Tuomo Sirkiä huomauttaa.

Vaikka Niittykummun aluekehityshanke ei varmastikaan ollut ideaalinen BREEAM Communities –kohde, sillä suunnitelmat oli pi

tkälle jo tehty ennen kuin ympäristöluokitusjärjestelmä otettiin käyttöön, Sampo Sikiö on silti vahvasti sitä mieltä, että prosessi on ollut hyödyllinen. –Se on opettanut paljon uutta. Se haastaa tekemään kysymyksiä ja voi sillä olla alueelle markkinointiarvoakin, joskin se jää tulevaisuudessa nähtäväksi.

Kaupunkisuunnittelun osastopäällikkö Jenni Lautso Sitosta totesikin, että tähänastisten toteutuneiden ja käynnissä olevien hankkeiden perusteella voi jo todeta, BREEAM Communities -menetelmä tekevän näkyväksi Suomessa vallitsevia hyviä suunnittelukäytäntöjä. – Ne, kestävät hyvin kansainvälistä vertailua.

Kiinnostavia kestävän kehityksen aluekehityshankkeita

Mielenkiintoinen seminaari houkutti salin täyteen kuulijoita.

Iltapäivän aikana kuultiin myös tulevista hankkeista, joissa kestävää kehitystä ja vastuullisuutta on varmistettu eri tavoin.

Toimialajohtaja Ville Reinikainen Granlundilta esitteli WASA Station -hanketta, joka on myös Suomen ensimmäinen sertifioitu BREEAM C-hanke. Vaasaan on suunnitteilla hyvin mielenkiintoinen ja erittäin energiatehokas monitoimikortteli vanhan linja-autoaseman tilalle, jossa hyödynnetään aurinkoenergiaa sekä geoenergiaa paitsi lämmitykseen myös jäähdytykseen uudenlaisessa energiaväyläratkaisussa, jossa valjastetaan myös paikallisen energiayhtiön jätteenpolttolaitoksentuottama ylilämpö absorptiojäähdytykseen.