abstractright abstractright
Uutiset

Parman ja Siton kehittämä siltaelementtiratkaisu käyttöön Eurakosken sillalla

Kiukaisissa sijaitseva Eurajoen ylittävä Eurakosken vanha vuonna 1938 rakennettu silta uusittiin Parman yhdessä Siton kanssa kehittämää uutta teknologiaa hyödyntäen.

Silta on rakennettu elemettiratkaisuna, jossa tehtaalla valmistettujen jännebetonipalkkien päälle asennetaan paikalla valettu siltakansi. Muotteja ja tukirakenteita ei tarvita, ja moni hankala työvaihe jää tehtaalle. Elementtiratkaisun etuna on liikennehaittojen väheneminen, kustannustehokkuus sekä työturvallisuuden paraneminen perinteiseen paikallavalettavaan vaihtoehtoon verrattuna. Katso video sillan rakentamisesta.

”Ratkaisun suunnittelussa pyrittiin pääsemään eroon niistä ongelmista, joita perinteisissä elementtisilloissa on havaittu”, kertoo Siton projektipäällikkö Jussi Luokkakallio. Erityisesti kiinnitettiin huomiota sillan elinkaaren varmistamiseen sekä tarkastustoiminnan mahdollistamiseen. Yhtenäinen paikallavalettu siltakansi parantaa vedeneristystä ja samalla koko sillan kestävyyttä. Elementit on suunniteltu niin, että sillan alapuolelle ei jää hankalasti saavutettavia rakenteita. Jos siltakannen vedeneristeeseen tulee vuoto, se on helposti paikannettavissa ja korjattavissa.

Uuden sillan leveys on 8 m ja kokonaispituus 24 m. Vanhan sillan painorajoitus esti yli 60 tonnin ajoneuvoyhdistelmien pääsemisen sillan yli. Uudella sillalla tätä painorajoitusta ei ole. Liikennemäärän sillalla on arvioitu olevan noin 950 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Sito toteutti hankkeen rakennesuunnittelun, urakoitsijana toimi Destia Oy ja elementtitoimituksista vastasi Parma Oy.