abstractright abstractright
Uutiset

Siton Mikko Rikala mukana arvioimassa taiteen painoarvoa rakentamisessa

Vuonna 2017 taide, suunnittelu ja arkkitehtuuri ovat ensimmäistä kertaa omana kokonaisuutenaan mukana Rakennetun omaisuuden tila (ROTI) -järjestelmässä. Ajankohtaiskatsaus Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista nostaa muiden teemojensa rinnalle uuden asiantuntijapaneelin, jonka yhtenä jäsenenä toimii Siton muotoilujohtaja Mikko Rikala.

Asuinympäristön laatu on nousemassa yhä tärkeämmäksi tekijäksi kilpailussa asuinalueiden suosiosta ja yritysten sijainnista. Taidetta onkin viime vuosina hyödynnetty useassa rakennushankkeessa. Taiteen tulisi kuitenkin vielä laajemmin ja monipuolisemmin olla osa ihmisten arkiympäristöä, asuinrakennuksia, katuja ja aukioita.

Mikä on ROTI?

ROTI on rakennetun omaisuuden tilan ja kehityksen arviointia varten kehitetty järjestelmä, joka perustuu laajaan faktapohjaan ja asiantuntijapaneeleiden työskentelyyn. ROTI tarjoaa puolueetonta tietoa ja näkemyksiä niin asiantuntijoille, päätöksentekijöille kuin kansalaisillekin. Vuonna 2017 taide, suunnittelu ja arkkitehtuuri ovat ensimmäistä kertaa omana kokonaisuutenaan mukana Rakennetun omaisuuden tilan ROTI-järjestelmässä.

Hanketta koordinoi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Hankkeen rahoittajina toimivat ministeriöt ja valtion virastot sekä noin 15 alan järjestöä. Varsinaisen arviointityön tekee lähes 100 asiantuntijan joukko, joka arvioi kuudessa eri paneelissa rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä esittää valtiolle, kunnille ja toimialalle kehitysehdotuksia.

ROTI paneelit käsittelevät rakennuksia, liikenneverkostoja ja yhdyskuntateknisiä järjestelmiä. Lisäksi tarkastellaan omina erillisinä kokonaisuuksina alan koulutusta, kehitystyötä ja innovaatioita sekä rakennetun ympäristön digitaalisia ratkaisuja. ROTI 2017 -raportti julkistetaan tiistaina 14.3.2017 Säätytalolla Helsingissä.

Arkkitehtuuri, suunnittelu ja taide -paneelin puheenjohtajana toimii professori Markku Hedman Tampereen teknillisestä yliopistosta. Taide ja suunnittelualan asiantuntijoita on kaikissa ROTI-paneeleissa. Mukana on myös Siton muotoilujohtaja Mikko Rikala.

– ROTI on erinomainen keino tuoda taide ja suunnittelu osaksi rakennettua ympäristöä koskevaa keskustelua. ROTIn kautta saadaan lisää tietoa ja näkökulmia rakennushankkeiden toimijoille ja kuntapäättäjille ympäri Suomea, sanoo Ornamon taideasiantuntija Anna Rikkinen.

– Viime vuosina taiteen käyttö rakentamisessa on Suomessa lisääntynyt. Useilla rakennuttajilla ja rakennusliikkeillä on omaa taide- ja muotoiluosaamista, ja taiteen asiantuntija-apua löytyy siihen erikoistuneilta toimistoilta.”