abstractright abstractright
Uutiset

Helsinki Gardenin geo- ja kalliosuunnittelu käynnissä

Arkkitehtikilpailun tuloksia odoteltaessa Sitossa on syksyn kuluessa paneuduttu Helsinki Gardenin hankesuunnitteluun. Geo- ja kalliosuunnittelun kannalta hanke onkin erityisen mielenkiintoinen.

–Viiden Eduskuntatalon verran, sanoo johtava konsultti DI Petteri Kronqvist Siton geo-osastolta. Kysymys on mittasuhteista. Julkisuudessa on viime aikoina ollut tapana kuvata suuria rakennushankkeita suhteuttamalla niiden siirrettäviä maa- ja kalliomassoja nimenomaan useimmille suomalaisille tutun Eduskuntatalon kokoon.

Iso kaivanto syntyy nykyisen Helsingin Töölössä sijaitsevan Helsingin IFK:n jäähallin molemmin puolin ja maan alle, kun louhitaan hankkeen kalliotiloja.

Tapahtumakeskus ja paljon muuta

Helsinki Garden on todella suuren mittaluokan projekti. Kyseessä ei ole pelkästään Helsingin IFK:lle vain pitkään kaivattu uusi jäähalli, vaan oikeastaan pieni kaupunginosa. Perinteisen jäähallin sijaan rakennetaan moderni ja monipuolinen tapahtuma-areena harjoitushalleineen ja kuntoilukeskuksineen. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi mm. kaksi hotellia, asuntoja, toimistoja, ravintoloita, myymälöitä, ruokakauppa ja tietysti maanalainen pysäköintilaitos.

Hanke on herättänyt jopa helsinkiläisittäin paljon huomiota ja julkista keskustelua. Rakennetaanhan aivan uudenlainen kiinteistökokonaisuus ikoniseen maisemaan tunnettujen kulttuurirakennusten ketjuun, johon kuuluvat jo Olympiastadion, Kansallisooppera, Finlandia-talo, Musiikkitalo, Kiasma ja rakenteilla oleva Keskustakirjasto. Hankkeen arkkitehtuurille asetetaan siis hyvin paljon vaatimuksia ja toiveita. Hankeen arkkitehti on tähän asti ollut PES-Arkkitehdit Oy,  joka myös jatkaa arkkitehtisuunnittelijana vaikka kilpailu onkin käynnissä.  Käynnissä oleva Arkkitehtuurikilpailu päättyy vuoden vaihteessa. Kutsukilpailussa ovat mukana JKMM Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto K2S Oy, Arkkitehtitoimisto B&M Oy, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto ALA Oy.

Oman mausteensa hankesuunnittelulle tuo varmasti hankkeen saama näkyvyys, mutta ennen kaikkea se, että arkkitehtuurikilpailun ollessa vielä käynnissä suunnittelussa on keskityttävä lähinnä pohjaolosuhteiden selvittämiseen.

Haastavat pohjaolosuhteet

Se onkin osoittautunut hyvin mielenkiintoiseksi. Petteri Kronqvist kertoo, että Helsinki Garden tulee sijaitsemaan geologisesti hyvin haastavalla paikalla; alueen maaperä on paikoitellen kalliota ja paikoitellen syvää savea. – Jäähalli on perustettu kalliolle, mutta pysäköintialueen kohdalla on ollut muinainen merenlahti. Tulevan areenan kohdalla esiintyy kallioruhje ja maaperässä syvä painanne paksuine savikerrostumineen, hän kertoo.

Kalliorakennuskohteena Helsinki Garden on myös merkittävä. Ei pelkästään pysäköintihalli, vaan lähes koko Gardenin tapahtuma-areena suunnitellaan rakennettavaksi maan alle. Syynä on paitsi halu säästää tilaa maan päältä, myös pitää kokonaisuus mahdollisimman energiatehokkaana. Kalliorakentaminen lisää rakennuksen energiatehokkuutta merkittävästi. Jääurheilukäyttöön soveltuva tapahtuma-areena on energiatehokkuuden kannalta haastava rakennus, mutta kallion sisään louhittuna sen energiankulutus on noin puolet maanpäälliseen rakennukseen verrattuna.

Geo- ja kalliosuunnittelijoille työtä sekä hanke- että luonnossuunnitteluvaiheessa riittää.

Tiedot käyttöön arkistojen kätköistä

Syksyn aikana suunnitteluun osallistuneet kuusi sitolaista geo- ja kalliosuunnittelun ammattilaista ovat saaneet penkoa myös monenlaisia arkistolähteitä, sillä kaikki mahdolliset aikaisemmin alueelta tehdyt pohjatutkimukset on kaivettu esiin ja puutteet kartoitettu. Tältä pohjalta laaditun täydentävän tutkimusohjelman mukaisesti aluetta tutkitaan parhaillaan ja tuloksia saadaan vuoden loppuun mennessä.

–Myös olemassa olevien rakennusten perustukset on selvitetty. Nykyisestä jäähallista on käyty läpi kaikkiaan 1500 dokumenttia, joista etsittiin perustuksiin liittyviä oleellisia tietoja ja maaperään liittyvää informaatiota, Petteri Kronqvist mainitsee.

Naapurustossa on myös pari herkempää, puupaaluille perustettua rakennusta, joiden tiedot on kerätty analysointia varten.

Teksti: Dakota Lavento