abstractright abstractright
Uutiset

Sito edistää aktiivisesti uusien MaaS-palvelujen käyttöönottoa eri puolilla maata

Sito on yhtenä edelläkävijänä konkretisoimassa MaaS-palveluja (Mobility as a Service) eri puolille Suomea. Seinäjoella marraskuussa 2016 käynnistyneen liikkumispalvelukokeilun ohella pyritään alkuvuodesta 2017 käynnistämään uusia liikkumispalveluja niin Savonlinnassa kuin Mikkelissä. Lisäksi olemme käynnistämässä useita henkilökuljetusten tehostamiseen tähtääviä hankkeita.

Liiku kätevästi Seinäjoella – uusi palvelukokeilu on käynnistynyt

logo_katevasnj_1400x800Uusi liikkumispalvelukokeilu Kätevä Seinäjoki on nyt käynnistynyt. Palvelu on yksi Suomen ensimmäisistä MaaS –kokeiluista. Kätevä-palvelussa asiakkaalle tarjotaan arjen liikkuminen helposti yhdellä kuukausipaketilla. Kätevä yhdistää Seinäjoen kaupungin paikallisliikenteen, Kutsubussin sekä taksit yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Kuukausimaksulla asiakas saa käyttöönsä kaupungin joukkoliikenteen rajattomasti sekä taksi- ja Kutsubussipalveluita aiempaa selvästi edullisempaan hintaan. Kätevä appsi tarjoaa jokaiselle matkalle muutaman liikkumisvaihtoehdon, joista asiakas voi valita itselleen parhaimman. www.katevaseinajoki.fi

Savonlinnasta uusien liikkumispalvelujen kehitysympäristö

Sito on luomassa Savonlinnan seudusta yhdessä julkisen tahon toimijoiden ja liikennöitsijöiden kanssa liikkumispalvelujen kehitysympäristöä. Tavoitteena on ottaa asteittain käyttöön esimerkiksi taksien ja bussien yhteisliput ja maksaminen, avoin joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä, mobiilimaksaminen, bussien reaaliaikainformaatio sekä kutsuohjatut taksit kiinteällä hinnalla.  Samalla ominaisuuksia integroidaan Savonlinnan Liikuttaja-liikkumissovellukseen.

Mikkelissä tutkitaan uusia ovelta-ovelle-liikkumispalveluja

Mikkelin seudulla tutkitaan uudentyyppisiä ratkaisuja ympäryskunnista keskuskaupunkiin suuntautuvien työmatkojen hoitamiseksi uusilla ovelta-ovelle -liikkumispalveluilla. Palvelumallina tutkitaan palvelu-/työmatkaseteliä, jossa tuki siirtyy suoraan asiakkaan kautta niille kulkumuodoille, jotka parhaiten vastaavat asiakastarpeisiin.

Siton MaaS-alustapalvelut

Sito kehittää yhdessä yhteistyökumppaninsa Fluidtimen kanssa Suomeen sopivia MaaS-palvelujen alustaratkaisuja. Tähtäin on vuoden 2017 aikana erityisesti tulevissa kaupunkien kilpailutuksissa.

Sito tehostamassa kuntien ja soteyhtiöiden henkilökuljetuksia

Sito on MaaS-kokeilujen ohella aktiivisesti kehittämässä ja tehostamassa henkilökuljetuksia yhdessä kuntien kanssa. Sito on vahvistanut taksi- ja yhdistelykeskusosaamistaan ja tavoittelee tällä alueella yhdessä toimijoiden kanssa merkittäviä markkinaa uudistavia ratkaisuja. Lisäksi Sito on käynnistänyt Pihlajalinnan tytäryhtiö Kuusiolinnan kanssa yhteistyön tavoitteena entistä tehokkaammat sotekuljetukset Kuusiolinnan toiminta-alueilla.