abstractright abstractright
Uutiset

Sito auttaa indonesialaisia kuntia paikkatietoinfrastruktuurin rakentamisessa

Sito konsultoi alkusyksystä indonesialaisia kuntia WorldBankin hankkeessa.

WorldBankin tavoitteena on kaupunkisuunnittelun kehittäminen Indonesiassa alueilla, joilla väestönkasvu kaupungeissa on erittäin voimakasta, mutta kaupungistumisen mukanaan tuoma talouskasvu ja elintason nousu jää odotettua vähäisemmäksi. Voimakkaan kaupungistumisen haasteisiin pyritään vaikuttamaan suunnittelun keinoin: kaavoittamalla riittävästi maata asuntotuotantoa varten, rakentamalla ja suunnittelemalla väyläverkostoa ja liikennejärjestelmää sekä takaamalla sähkön ja puhtaan veden jakelu ja viemäröinti sinne, missä ihmiset asuvat.

Hallittu kaupunkikehityksen ohjaaminen vaatii hyvät tiedot nykytilanteesta. Tällaisia ovat esimerkiksi ajan tasalla ja digitaalisessa muodossa olevat väestö- ja kiinteistörekisterit, pohjakartat sekä väyläverkoston tiedot sijaintitietoon liitettynä sekä hyvät työvälineet tietojen analysointiin.

Siton tehtävänä oli luoda kuntiin roadmap paikkatietoinfrastruktuurin ja tiedonhallinnan kehittämiseksi siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin kaupunkisuunnittelun tarpeita. Sito jakoi Indonesiassa tietoa eurooppalaisesta INSPIRE-direktiivistä sekä suomalaisista suosituksista ja käytännöistä tiedon ja sen jakelukanavien standardisoimiseksi. Siton tavoitteena indonesialaisissa kunnissa on tiedon jakamisen kehittäminen ja avoimen datan ideologian edistäminen.