abstractright abstractright
Uutiset

Uudet MERIMA–tietokonemallit huomioivat meriliikenteen rikkipäästöjen rajoitusalueet

Uudet versiot MERIMA–tietokonemalleista (kansainvälisten merikuljetusten päästöt – kokonaismalli ja vertailumalli) ovat valmistuneet. Uusissa malleissa on huomioitu SECA–alueet, joilla laivojen käyttämän polttoineen rikkipitoisuus on rajoitettu 0,1 prosenttiin.

Uudet versiot laskevat päästöt päästökomponenteittain, polttoaineen kulutuksen, polttoainekustannukset, päästökustannukset, tavaratonnit ja tonnikilometrit nyt myös merialueittain (Itämeri, Pohjanmeri ja Englannin kanaali, muut merialueet eli SECA-alueen ulkopuoliset sekä Pohjois-Amerikan SECA-alue).

Kokonaispäästömallilla voidaan tarkastella ja tehdä monipuolisia skenaarioita koskien Suomen koko meriliikennettä. Vertailumallilla voidaan vertailla satamapareja ja tehdä myös aluskäyntikohtaisia vertailuja. Molempien mallien skenaarioissa voidaan muuttaa eri alustyyppien oletusnopeutta, lastin osuutta DWT:stä, aluskokoa, tavaralajeja, kuljetusten kohde- ja lähtöalueita, polttoainetietoja, eri alustyyppien osuutta liikenteestä jne.

Projektin rahoituksesta ja ohjauksesta vastasivat Liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikennevirasto. Liikenteen turvallisuusvirastossa projektin ohjauksesta vastasi Jorma Kämäräinen (ohjausryhmän puheenjohtaja) sekä Liikennevirastossa Taneli Antikainen.

Projektin toteutti Sito. Projektin työryhmään kuuluivat Ilkka Salanne (projektipäällikkö, Sito), Marko Tikkanen (Sito) ja Kari Mäkelä (vuoteen 2015 VTT, sen jälkeen TREMMO Tmi).

MERIMA–malleja on SITO:ssa kehitetty ja päivitetty vuodesta 2009 lähtien. MERIMAn tuorein tulosraportti  löytyy Liikenteen Turvallisuusviraston TraFin verkkosivuilta >>