abstractright abstractright
Uutiset

Voitto Kempeleen kuntakeskuksen suunnittelukilpailussa

Sito oli mukana voitokkaassa työryhmässä Kempeleen kuntakeskuksen suunnittelukilpailussa, jonka tulos julkistettiin 28.9.2016. Kilpailuun osallistui kaksi rakennusliikevetoista ehdotusta, joista parhaaksi valittiin ”Tiimalasi”.  Voittaneen työryhmän päätekijänä on Rakennusliike Hartela-Forum Oy arkkitehtinään Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy ja liikennesuunnittelijana Sito Oy.

Kuntakeskukseen haluttiin löytää taajamakuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen ja liikenteellisesti toteutuskelpoinen suunnitelma, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja rakentaminen voidaan toteuttaa. Hankkeen myötä Kempeleeseen aletaan suunnitella korkeatasoista taajamaympäristöä, jolla tavoitellaan kuntakeskuksen alueen eheyttämistä ja elinvoimaisuuden lisäämistä. Kuntakeskuksen alueen identiteetti on muutoksessa myös liikkumisen ja liikenteen osalta. Tätä tukee myös kesällä 2016 alkanut muutos, jossa henkilöliikenteen kaukojunat pysähtyvät Kempeleen uusitulle asemalle. Kempeleen liikenneverkkoa suunnitellaan parhaillaan käynnissä olevan taajaman osayleiskaavatyön yhteydessä.

Voittaneen kilpailuehdotuksen liikennesuunnittelusta vastaava Jani Karjalainen kertoo, että alueella viime aikoina toteutuneet liikennejärjestelyt sekä lähivuosina valtatien 4 Oulu-Kemi parantamishankkeen yhteydessä toteutettava uusi moottoritien eritasoliittymä muuttavat liikennevirtoja oleellisesti taajaman katuverkolla. Kempeleen kuntakeskuksen läpi kulkevalle Kempeleentielle lähdetään suunnittelemaan ilmeeltään korkealuokkaista katutilaa, joka mahdollistaa turvallisen ylittämisen uuden alueen keskiönä toimivalle kävelyvyöhykkeelle. Kilpailun voittanut suunnitteluryhmä jatkaa työtään Kempeleen kuntakeskuksen kaavarungon laatimisella, joka valmistuu alustavan arvion mukaan toukokuussa 2017.