abstractright abstractright
Uutiset

Sito laati Karjaan matkakeskuksen ideasuunnitelman

Sitossa laadittu Karjaan matkakeskuksen ideasuunnitelma valmistui toukokuussa 2016. Raaseporin kaupunki, Liikennevirasto, VR ja Senaatti Kiinteistöt halusivat yhteisellä suunnitteluhankkeella kehittää Karjaan asemanseutua ja täten nostaa Karjaan vetovoimaa Länsi-Uudenmaan kulttuurikohteiden keskiössä.

Karjaa on rautatiepaikkakunta, jonka kehittymiseen ovat vaikuttaneet läheiset ruukkialueet Mustio, Billnäs, Fiskars ja Fagervik. Karjaan on 2009 perustetun Raaseporin kaupungin toiseksi suurin taajama, joka sijaitsee Hanko–Hyvinkää -radan ja Helsingin ja Turun välisen rantaradan risteyksessä. Kaupunkikuvassa näkyy yhä voimakkaasti rautatietoiminnan vaikutus rakennuskantaan.

– Rautatie on edelleen suuri mahdollisuus koko Raaseporille, sillä se tuo Turun ja pääkaupunkiseudun elinkeinot ja palvelut kohtuuhintaisen asumisen lähelle, sanoo Raaseporin kaupungin tekninen johtaja Jan Gröndahl.

Pendelöinti on kumpaankin suuntaan varsin vilkasta: Juna liikuttaa päivittäin satoja työmatkalaisia ja opiskelijoita Karjaan keskustan läpi.

– Pendelöinnin houkuttelevuus ja sujuvat vaihdot muihin joukkoliikennemuotoihin ja jalankulku- ja pyöräilyverkostoon ovat Karjaan kilpailukyvyn kannalta elintärkeitä tekijöitä ja siksi matkakeskuksen kokonaisratkaisu oli kannattavaa suunnitella jo ennen kaavoituksen aloittamista, Gröndahl lisää.

Ideasuunnitelmassa Karjaan uusi matkakeskus koostuu olemassa olevista junalaitureista, uudesta linja-autoterminaalista, taksiasemasta ja palvelupisteestä sekä junaradan alittavasta alikulkutunnelista, joka yhdistää asemanseudun liikennepalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. Siton kustannusarvioiden perusteella todettiin, että nykyinen radan ylittävä silta kannattaa korjata ja leventää jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi.

Reittikaavio_raidemerkinnat-01_korjattu

Matkaketjujen kehittämisen lisäksi suunnitelmassa ideoitiin olemassa olevan rakennuskannan uusia toimintoja ja kaupunkikeskustan elävöittämisen keinoja.

– Uusi matkakeskus ja keskustan kaupunkimiljöön saneeraus voivat toimia ydinkeskustan rakennuskannan uudistamisen ja täydennysrakentamisen driverina, sanoo Sitossa projektipäällikkönä toiminut Jenni Lautso.

Keskustakortteleihin ehdotettiin ideasuunnitelmassa katutason liiketiloja ja ylempiin kerroksiin asumista. Vanha linja-autoasema-kirjastorakennus jää vielä odottamaan uutta toimijaa, mutta kaupungilla on suunnitelmissa saneerata rakennus, mikä olisi merkittävä ja näkyvä uudistus Karjaan keskustassa. Radan eteläpuolesta visioitiin tulevaisuudessa ydinkeskustan jatketta. Vanhan asemarakennuksen yhteyteen on ehdotettu asumista kaupunkivilloissa ja veturitallien alueelle monenkokoisia uusia liiketiloja, jotka muodostaisivat koko seudulta matkailijoita houkuttelevan outlet-kylän. Siton alikonsulttina kiinteistökehittämisen strategioissa toimi Voodoo Associates Ltd.

Radan eteläpuolella nyt sijaitsevien asfalttikenttien tilalle on suunnitelmassa ehdotettu uutta, kaksikerroksista liityntäpysäköintilaitosta, jolla liityntäpysäköintipaikkojen määrä saadaan tuplattua nykyiseen verrattuna. Pysäköintilaitos maisemoidaan ja sen päälle sijoitetaan kerrostalokortteli.

Ideasuunnitelma toimii alueen kaavoituksen visiona ja tukee osaltaan asemanseudun markkinointia ja rakentumista. Kaupunki on jo ottanut ensimmäiset askeleensa kohti matkakeskuksen toteuttamista, sillä matkakeskuksen asemakaavoitus on käynnistetty. Työn alla on myös kiinteistöjen kokonaisselvitys, jossa selviää, mitkä kaupungin omistamat kiinteistöt kannattaa korjata ja mitkä voidaan purkaa uuden tieltä.

– Siton suunnitteluryhmä onnistui työssä hienosti. Ideasuunnitelmaa tarvittiin, koska kaupungilla ei ollut selkeää visiota alueen tulevaisuudesta. Oli hyvä että Siton suunnitteluryhmä toi hankkeen aikana esiin useita vaihtoehtoja, joita tutkien ja arvioiden saavutettiin kaikkia hankkeen osapuolia tyydyttävä tulevaisuuden visio, summaa Gröndahl.

Asemanseudut ovat nyt ajankohtaisia kehittämiskohteita ympäri Suomen. Sito on ollut mm. Seinäjoen, Lahden, Pasilan ja Vaasan asemanseutujen suunnittelussa. Syyskuun alussa Sito järjestää kaksipäiväisen kaupunkimuotoilutapahtuman, jossa haetaan ratkaisuja liikkumisen solmukohtiin, asemille ja terminaaleihin palvelumuotoilun kautta.