abstractright abstractright
Uutiset

Lappset-stipendi maisema-arkkitehti Aino Leskiselle

Aino Leskinen Sitosta on saanut vuoden 2015 Lappset Group Oy:n stipendin diplomityöstään ”Kaupunki lasten kokemana: lahtelaisten lasten kokemuksia jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeiltä”.

Aino Leskisen diplomityössä käsiteltiin Lahden kaupunkia, jonka strategiassa ympäristön lapsiystävällisyys on keskeisesti mukana. Diplomityössä kerättiin Lasten Lahti pehmoGIS -kyselyllä laaja aineisto 5.-6. luokkalaisilta alakoululaisilta. Tiedon keräämisen ja analysoinnin lisäksi diplomityö kommentoi Lahden yleiskaavaa lasten kokemusten valossa sekä pohtii kuinka kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää maankäytön suunnittelussa.

Tutkimuksen tuloksia lasten arkiliikkumista tukevista yhdyskunnan piirteistä, lapsille tärkeistä toiminta- mahdollisuuksista ja vapaa-ajan harrastuspaikoista on jo hyödynnetty Lahden käynnissä olevassa yleiskaavatyössä. Leskisen työtä ohjasivat professori Marketta Kyttä Aalto-yliopistosta sekä yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäki Lahden kaupungilta.

Diplomityö arvioitiin paitsi erittäin ansioituneeksi tutkimukseksi, myös aiheeltaan varsin ajankohtaiseksi. Työ pureutuu yhdyskuntasuunnittelun mahdollisuuksiin tukea lasten liikunta-aktiivisuutta ja se tarkastelee aihetta kokonaisen kaupungin mittakaavassa.

Lappset Group Oy on myöntänyt vuodesta 2006 lähtien vuosittain stipendin palkintona parhaalle maisema-arkkitehtuurin diplomityölle. Valinnan tekee Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.

Tutustu Aino Leskisen diplomityöhön.