abstractright abstractright
Uutiset

Voitto tontin kehittämiskilpailussa Oulussa – kohti modernia kaupunkiasumista

Sito oli mukana voitokkaassa työryhmässä Oulun Välivainion tontin kehittämiskilpailussa. Kilpailuun osallistui kuusi ehdotusta, joista parhaaksi valittiin ”Galaksi Välivainio”.  Työryhmän päätekijänä on Rakennusliike Lapti Oy arkkitehtinään Linja-Arkkitehdit Oy, joiden lisäksi mukana on useita muita tahoja muun muassa liikkumisen, logistiikan, taiteen ja teknologian aloilta. Siton vastuulla on ehdotuksen liikenne- ja ympäristösuunnittelu.

Hankkeen myötä Ouluun aletaan suunnitella kaupunkibulevardia, jonka vaikutukset yltävät huomattavasti kilpailukohteena ollutta tonttia laajemmalle. Kaupunkibulevardin myötä alueen identiteetti on muutoksessa myös liikkumisen ja liikenteen osalta.

Kilpailuesityksessä on lähdetty siitä, että uudessa Oulun yleiskaavassa esitetty raitiotie korvataan moderneilla, äänettömillä, pakokaasuttomilla ja tärinättömillä sähköbusseilla, jotka tarjoavat jopa paremman matkustusmukavuuden kuin raitiovaunut. Busseja voidaan ajattaa jopa sisätiloihin, mikä tulee muuttamaan joukkoliikenteen käyttömukavuutta perinteisten pysäkkien muuttuessa ihmisten viihtyisiksi ja lämpimiksi kohtaamispaikoiksi ja etätyöpisteiksi asianmukaisine pöytätasoineen ja wifi-yhteyksineen. Matkaketjun aito hallinta korostuu erityisesti talviaikana. Kilpailuesityksessä on ideoitu joukkoliikennekäytävälle juuri tällainen lasitettu lämmin tila, joka toimii ratkaisuna erityisesti sähköbusseilla. Alueen suunnittelussa luodaan tulevaisuuden suuntaviivoja viihtyisälle ja miellyttävälle joukkoliikenteen käytölle.

Liikennesuunnittelusta vastaava Jani Karjalainen kertoo, että Välivainion kehittämisen eräänä lähtökohtana onkin tarjota pohjois-suomalaisissa olosuhteissa alueen asukkaille myös aidosti toimiva autoton asumismahdollisuus. Joukkoliikenteen kehittämisideoita täydennetään muun muassa alueen asukkaille lanseerattavalla yhteiskäyttöauto- ja sähköpyöräpalvelulla. Lisäksi Postin mukana olo luo edellytyksiä myös pienlogistiikan kehittämiselle esimerkiksi ottamalla pientavaravirtojen hallinta osaksi liikkumispalveluja tuottavaa mobiilijärjestelmää.

Digitalisaation vaikutusten huomioiminen maankäytön tilavarausten suunnittelussa luo uudelle ajattelutavalle pohjaa ja hyvää kasvualustaa. Liikkuminen palveluna –ajatusmalli (Mobility as a Service) on saanut Suomessa ja kansainvälisestikin nostetta, jolla haetaan digitalisaation avulla keinoja mm. hillitä yksityisautoilun kasvua.