abstractright abstractright
Uutiset

Lietteet talteen nopeasti ja tehokkaasti

Geotube® –menetelmä on osoittautunut lyömättömäksi menetelmäksi mm. sellutehtaiden lietteiden käsittelyyn.

Prosessilietteen käsittelyssä TenCate Geotube®  on kyllä suorastaan nerokas menetelmä: selkeä ja toimiva. Rockhammarissa Ruotsissa kesällä nämä suuret, mustat erikoistekstiilituubit käsittelivät niin tehokkaasti CTMP-kemihierretehtaan suurimman prosessivesialtaan pohjalle kiertyneen lietteen, että lisätöistäkin tilaajan kanssa oli puhetta. Sito toimi projektissa pääurakoitsijana.

– Projektin kuluessa kaikki tehtaan poistoveden haitta-ainepitoisuudet pysyivät sallituissa rajoissa, projektipäällikkö Vesa Isokauppila lisää tyytyväisenä.

BillerudKorsnäs AB on johtava uusiutuvia pakkausmateriaaleja valmistava yritys. Yksi yrityksen kahdeksasta tuotantolaitoksesta sijaitsee Rockhammarissa. Tehdas tuottaa CTMP-kemihierrettä yli 90 000 tonnia vuodessa

Sellun ja paperin valmistuksesta syntyy väistämättä suuria määriä lietettä, joka kulkeutuu tehtaiden jätevesienkäsittelyjärjestelmään.  – Ajan kuluessa sitä useimmiten kertyy prosessivesialtaiden pohjalle. Sieltä se on toki mieluummin ennemmin kuin myöhemmin käsiteltävä ja poistettava. Geotuubi-teknologia on siihen erinomainen menetelmä, Vesa Isokauppila kertoo.

Lietettä pumpataan erikoistekstiilistä valmistettuun geotuubiin useaan kertaan ja puhtaana suodattuva vesi voidaan johtaa esimerkiksi takaisin prosessiin tai maastoon. Täydessä geutuubissa liete jatkaa kuivumistaan, kunnes se voidaan hyödyntää vaikkapa rakentamisessa tai polttoaineena, ominaisuuksistaan riippuen.

– Rockhammarissa ensisijaisena suunnitelmana on käyttää kuivunut liete ensi kesänä teollisuuslaitoksen oman kaatopaikan päällysteenä, Vesa Isokauppila kertoo.

Rockhammarissa suuren lietealtaan käsittelyurakka kesti noin kolme kuukautta. Tehdas jatkoi toimintaansa projektin ajan normaalisti.

Työtä jatketaan vielä toisen, pienemmän altaan osalta.

Kuva: Geotube® kenttä –  ensimmäinen kerros valmistumassa.

Teksti: Dakota Lavento