abstractright abstractright
Uutiset

Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon kalliorakennustyöt käynnissä

HSY:n vedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen on merkittävä kunnallistekninen työmaa. Sito vastaa kalliorakennusurakoiden rakennuttamispalveluista.

– Kyllä tämä merkittävimpiin kalliorakennusurakoiden rakennuttamistehtäviin Siton historiassa kuuluu – niin laajuudeltaan kuin kestoltaankin, Sito Rakennuttajat Oy:n Infrarakennuttamisen osastopäällikkö Jouni Maidell summaa tyytyväisenä.

Espoon Blominmäkeen rakennettavan HSY:n jätevedenpuhdistamon luolaston louhinta käynnistyi syyskuun puolivälissä. Puhdistamon rakennustekniset työt olisi tarkoitus käynnistyä vuoden 2018 alussa. Kokonaan valmista rakennustöiden osalta Blominmäellä on suunnitelmien mukaan vuonna 2020, jolloin jätevedenpuhdistus ja lietteen käsittely siirtyvät Suomenojalta Blominmäkeen.

Siton rakennuttamistoimiala vastaa jätevedenpuhdistamon kalliorakennusurakoiden sekä viemäritunnelien rakennuttamispalveluista. Palvelupakettiin kuuluvat myös työmaavalvonnan (RT16-11122) ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Osaavaan projektiorganisaatioon kuuluu lähivuosina vastaavista vaativista kalliorakennusurakoista mm. Jätkäsaaren, Posivan ydinjätteen loppusijoituslaitoksen, Länsimetron ja Tapiolan keskuspysäköinnin maanalaisten tilojen rakentamisesta kokemusta saaneita sitolaisia.

Urakan mittasuhteesta kertoo, että kalliota louhitaan vuoden 2017 loppuun mennessä kolmen työtunnelin kautta kaikkiaan noin 910 000 kuutiometriä. Työtä urakoi Lemminkäinen Infra Oy.

Kun Blominmäen luolasto on louhittu, aloitetaan puhdistamon rakentaminen. Vedenpuhdistus tapahtuu maan alla. Puhdistamon maanpäällisissä osissa sijaitsevat mm. hallinto- ja korjaamorakennukset.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon kustannusarvio on 371 miljoonaa euroa. Louhinta tulee maksamaan n. 59 730 000 euroa.

Kuva HSY:
Blominmäen jätevedenpuhdistamo käsittelee vuonna 2020 yli 400 000 asukkaan jätevedet.

Teksti: Dakota Lavento