abstractright abstractright
Uutiset

Sähköautojen julkiset latauspisteet – selvitys ja suositukset

Siton tekemä selvitys ”Sähköautojen julkiset latauspisteet” on julkaistu Kuntaliiton verkkokaupassa. Julkaisun tarkoituksena on helpottaa uusien julkisten latauspisteiden suunnittelua ja toteuttamista sekä yhtenäistää kuntien ja muiden toimijoiden tämän hetkisiä käytäntöjä.

Selvitys auttaa suosituksin ja esimerkein kuntia luomaan mahdollisimman kevyitä yhden luukun menettelyjä sähköisen liikenteen latausverkon kehittämiseen sekä esittää latauspisteiden sijoittamisessa huomioon otettavia reunaehtoja.

Sähköinen liikenne kehittyy nopeasti

Sähköllä on tulevaisuuden liikkumisessa merkittävä rooli. Tästä on osoituksena sähköautojen nopea kehittyminen, uusien automerkkien tuleminen markkinoille, sähköautoihin liittyvän infrastruktuurin kehittyminen ja kasvu sekä sähköisen liikenteen ympärille syntyvien palveluiden nopea lisääntyminen.

Sähköisen liikenteen kasvua vauhdittavat mm. ilmastonmuutokseen ja päästöihin liittyvät tavoitteet niin kansallisella kuin EU:n tasolla. EU on asettanut tavoitteeksi puolittaa tavallisia polttoaineita käyttävien autojen käyttöä kaupunkiliikenteessä vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2050 mennessä kaikki kaupunkien ja taajamien kilometrit on tarkoitus ajaa sähköllä. Autovalmistajien energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät edelleen vuoteen 2020 mennessä ja markkinoille tulee yhä enemmän sähköautoja.

Sähköautojen latauspisteet ovat osa liikennejärjestelmää

Vaikka sähköverkko kattaa koko Suomen, sähköautojen lataus vaatii oman liikkumisympäristöön integroidun infrastruktuurinsa. Latauspalveluja tarvitaan siellä missä ihmiset asuvat, liikkuvat ja asioivat. Sähköisen liikenteen yleistyminen alkaa vahvasti kaupungeista ja taajamista sekä näitä yhdistävistä liikennekäytävistä. Kaupunkien ja kuntien olisi hyvä huomioida sähköisen liikenteen erityistarpeet jo nyt osana liikennejärjestelmän kehittämistä ja edistää latausverkon syntymistä.

Suomessa alan yritykset ovat lähteneet vahvasti liikkeelle latausverkon toteuttamiseen. Kuntien tehtävänä olisi käydä aktiivista vuoropuhelua toimijoiden kanssa ja luoda hallintona mahdollisimman joustavia käytännön tapoja latausverkon synnyttämiseksi.

 

Julkaisun ovat laatineet Noora Salonen, Laura Poskiparta ja Tiina Kumpula

Verkkojulkaisun voi ladata ilmaiseksi Suomen Kuntaliiton sivuilta >>.

Tervetuloa Siton seminaariin ”Liikenne sähköistyy – sähköisen liikenteen koulutustilaisuus” 10.6.2015 Sitotalolla Espoossa.  Lisätietoja >>