abstractright abstractright
Uutiset

Kaivospalveluiden paketti kunnossa

Sitolla on syvällistä tuntemusta kaivostoiminnasta ja -prosesseista sekä asiantuntemusta projektin ja hankkeen johtamisesta. Kun kaivannaisteollisuuden asiantuntemukseen etsitään osaajaa, Sitossa on asiantuntemus kohdallaan.

Suomalaisella kaivannaisteollisuudella on edessään hyvä tulevaisuus, jonka kaikista mahdollisuuksista emme ole vielä edes tietoisia. Suomen kallioperässä uinuu vielä lukuisia löytämättömiä malmeja ja koko ajan keksitään uutta käyttöä mineraaleille, joita suhteellisen pieninä pitoisuuksina ei aikaisemmin ole edes kuviteltukaan hyödynnettävän.

Maailmalla kartoitetaan nykyisin paljon esimerkiksi harvinaisten maametalleiden esiintymiä. Näitä hightech -metalleja käytetään ympäristöystävällisissä teknologiaratkaisuissa, kuten esimerkiksi hybridiautoissa, tuuliturbiineissa ja lasereissa sekä tutkissa. Uuden sukupolven metalleja tarvitaan vain vähän, mutta ne ovat sitäkin tärkeämpiä. Niitä pidetään suorastaan välttämättömiä kehittyneiden maiden talouden kasvulle. Nykyisin 95 % harvinaisista maametalleista tuotetaan Kiinassa, mutta tulevaisuudessa voi hyvinkin olla toisin, sillä hightech -metallien raaka-aineita saadaan mahdollisesti myös Suomen kallioperästä.

Sitolla on tarjota koko sitolaisten erikoisasiantuntijoiden osaaminen, oli sitten kysymyksessä mikä tahansa kaivannaisteollisuuden osa-alueeseen kuuluva ongelma tai seikka luontoselvityksistä meluselvityksiin, vesienkäsittelystä logistiikkaan, infrasuunnittelusta investointien optimointiin ja hankkeiden projektinjohtamiseen sekä tietovarantojen hyödyntämiseen.

Ympäristöä ja yhteiskuntaa kuunnellen

Viimeaikaisten tapahtumien valossa Suomessa ei välttämättä kaivannaisteollisuudella ole pelkästään positiivinen maine. Tuomas Lukkari ymmärtää myös monen ympäristön tilasta huolestuneen tuskan. – Meidän on opittava hyödyntämään luonnonvarojamme hallitusti, niin ympäristön kuin yhteiskunnankin kannalta kestävällä tavalla, hän painottaa.

Suomen luonnonrikkaudet houkuttelevat kansainvälisiä sijoittajia ja puolestaan tuovat kaivattuja työpaikkoja. – Erityisesti nämä monikansalliset toimijat tarvitsevat paikallista erikoisosaamista, jota ne eivät voi tuoda mukanaan, mutta tarvitsevat sitä toki myös kotimaiset kaivosyritykset.

– Sitolla on tarjota laaja kokonaisuus palveluja ja uudenlaisia ratkaisuja päätöksenteon, tiedonhallinnan, vuorovaikutuksen sekä toteutuksen tueksi. Olemme tarvittaessa mukana koko hankkeen ajan, aina tutkimuksista ja suunnittelusta toteutukseen saakka, Lukkari kertoo.

– Olemmekin alkuvuoden aikana miettineet tarkkaan osaamistamme ja sitä mitä me todella haluamme tehdä. Meillä on nyt asiantuntemusta projektin ja hankkeen johtamiseen. Meillä on syvällistä tuntemusta kaivostoiminnasta ja -prosesseista. Tiedämme, mitä on järkevä tehdä missäkin vaiheessa, että hanke etenee oikein ja että on mahdollista ottaa huomioon ympäristö ja yhteiskunta oikealla tavalla.

Tuomas Lukkari kertoo, että erityisen haastavaa on kyetä hallitsemaan jatkuvasti karttuvaa valtavaa tietovarastoa. – On tärkeää tietää, miten sieltä saadaan hankkeen kannalta olennainen tieto ulos ja käyttöön nopeasti, jotta hankittu tietovaranto on käytettävissä koko hankkeen ajan. Meillä Sitossa on aito halu auttaa kaivannaisteollisuutta ja asiakastamme ja myös keinot siihen.

Teksti: Dakota Lavento