abstractright abstractright
Uutiset

Miten ulkoilualueita käytetään ja kehitetään tulevaisuudessa?

Sitossa laadittiin vuoden 2014 aikana kehittämissuunnitelma, joka koski Helsingin kaupungin omistamia ulkoilualueita Helsingin kuntarajan länsipuolella. Työssä on huomioitu käyttäjien, liikuntaviraston sekä palveluntarjoajien näkökulmat. Ulkoilualueista mukana ovat Lähteelä, Elisaari, Karjakaivo, Pirttimäki, Luukki, Vaakkoi ja Salmi. Nykyisin näillä ulkoilualueilla mm. retkeillään, pyöräillään, hiihdetään, veneillään, telttaillaan ja matkailuvaunuillaan.

Helsingin kaupunki tarjoaa monipuolisia ulkoilualueita kaupunkilaisten käyttöön. ”Tuoreella selvityksellä haluttiin saada kokonaiskuva läntisten ulkoilualueiden nykytilasta ja yhtenäiset kehittämisen suuntaviivat tulevaisuuteen yli osastorajojen. Halusimme selvittää myös yhteistyötahojen ajatukset alueiden kehittämisestä, koska olemme naapurikuntien alueilla, vaikka Helsinki alueet omistaakin.” sanoo liikuntaviraston teknisen yksikön suunnittelupäällikkö Antti Salaterä.

Työssä kehitettiin uusia toimintakonsepteja, jotka vastaavat nykytilaa paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden trendeihin. Resurssit halutaan kohdentaa käyttäjien tarpeisiin taloudellisesti kestävästi.  Ulkoilijoille on tärkeintä, että perusasiat toimivat. Ulkoiluun liittyvistä palveluista ollaan myös valmiita maksamaan, mikä mahdollistaa yritystoiminnan muotoja ulkoilualueilla. Antti Salaterän mukaan työn aikana käytiin rakentavaa pohdintaa siitä mitä tehdään itse ja mitä voidaan ”ulkoistaa”.

Kysyntää ulkoilualueille on tulevaisuudessakin, sillä tutkimusten mukaan luonto ja meri ovat helsinkiläisille tärkeitä. Näistä asioista ollaan myös hyvin ylpeitä. Ulkona luonnossa vietetään mielellään aikaa, ja merimaisemia sekä saaristoa esitellään myös vieraille. ”Ulkoilualueet luonnon helmassa ja saaristossa ovat helsinkiläisille mieluisia paikkoja” kertoo Siton projektipäällikkö Jenni Lautso. Työn aikana identifioitiin neljä tärkeintä käyttäjäprofiilia: aktiiviliikkuja, luontoretkeilijä, nautiskelija sekä puuhailija. ”Käyttäjäprofiilit toivat uuden näkökulman alueiden kehittämiseen” Antti Salaterä toteaa. Kehittämisehdotukset  sisältävät mm. paremman saavutettavuuden julkisilla liikennevälineillä, tapahtumista ja palveluista tiedottamisen, uusien aktiviteettien ideointia sekä ulkoilualueiden peruspalveluiden, kuten reitistöjen, monipuolistamista. ”Palvelumuotoilun avulla voidaan tulevaisuudessa kehittää alueiden käytön uudenlaista sisältöä ja viestinnällä saada tunnettuutta lisää, koska ilmiselvästi eivät helsinkiläiset edes tiedä, että meillä on käytössä näin hienoja alueita ja potentiaalia kehittää niitä” Salaterä jatkaa.

Työn laatimiseen on osallistunut työryhmä, jossa oli mukana monialainen joukko Siton asiantuntijoita mm. arkkitehteja, maisema-arkkitehti, muotoilija, viestintäasiantuntija sekä sosiologi. Tulevaisuuden toimintamallien hahmottamisesta vastasi Siton Infrajohtamisen konsultointi.

Tutustu ulkoilualueiden kehittämisuunnitelmaan tarkemmin tästä >>.