abstractright abstractright
Uutiset

Raideliikenteen tulevaisuutta kehittämässä

Huippunopeaa, mukavaa, vaivatonta, ympäristöystävällistä. Raideliikenteellä on edessään hieno tulevaisuus ja sitä Sito haluaa olla mukana entistäkin voimallisemmin kehittämässä.

JärvinenDI Laura Järvinen on Siton Rata-ja rakenne -toimialan tuore toimialajohtaja. Alalla hän ei suinkaan ole mikään untuvikko, vaan on kerännyt kokemusta viimeksi mm. haastavassa tehtävässä VR Trackin asiantuntijaryhmän suunnittelupäällikkönä sekä tätä ennen Ratahallintokeskuksessa ylitarkastajana. Sitolle hän siirtyi marraskuun puolivälissä 2015 ja kertoo viihtyneensä erinomaisesti toimialan noin 72:n asiantuntijan joukossa.

Innostuksen sekä näkee että kuulee Lauran äänestä. Rataliikenne ja junat ovat aina menneet veriin.

Höyryvetureiden ja lättähattujen romantiikka on useimmille jo mennyttä aikaa, mutta raideliikenteen merkitys sen sijaan yhä sen kuin korostuu yhä korostuu tulevaisuudessa. Niin ihmisten kuin tavaroiden liikuttelussakin sen hyvä kilpailuasema suhteessa kumipyöräliikenteeseen on myös ympäristön kannalta erittäin tärkeä asia.

Itsestään selvää kilpailuaseman parantaminen tai ylläpitäminenkään ei ole, mutta Laura Järvistä suuretkaan haasteet eivät hätkäytä. – Toimivan raideliikenteen suunnittelu on hyvin monimutkaista. Toimintaympäristö muuttuu ja monipuolistuu koko ajan ja vaatimukset päivittyvät. Raideliikenne on osa muuttuvaa yhteiskuntaa ja sen rakennetta ja muuttuvaa liikenneympäristöä. Tähän muutokseen ei pidä vain sopeutua, vaan se on pystyttävä hyödyntämään ja sitä ennakoimaan.

Kaikki muuttuu

Ihmisten tapa liikkua muuttuu. Harva mieltää olevansa vain autoilija, bussin käyttäjä tai junamatkailija. Ihminen haluaa päästä pisteestä A pisteeseen B ja myöhemmin C ja ehkä D vaivattomasti, eri välineillä. Ei häntä oikeastaan kiinnosta miten, kunhan matka sujuu vaivattomasti, mukavasti ja ajallaan.

Rautatieasemat muuttuvat. Nykyisin ne ovat moderneja liikenteen solmukohtia, kauppa- ja viihdekeskuksia, jotka keräävät tuhansia kaupunkilaisia ja kauttakulkijoita päivittäin. Uudet asemat voivat myös sijaita maan alla. Maanalaisen rakentamisen haasteet suomalaisessa kallioperässä edellyttävät niin geologeilta, suunnittelijoilta kuin maarakentajiltakin kokemusta ja ammattitaitoa sekä lujia hermoja – kykyä monenlaisten ongelmien ratkaisemiseen myös rakentamisen aikana.

Asuminen keskittyy jatkossa yhä tiiviimmin radan varteen. Asukkaita on voitava suojata rataliikenteen aiheuttamilta häiriöiltä, kuten tärinältä ja melulta. Silti rataympäristön on oltava turvallinen ja viihtyisä liikkua myös pimeällä.

Ilmaston muutoksen ja tekniikan kehityksen yhteensovittaminen ei ole aina niin helppoa. Nopeiden junien luotettavuus, liikenteen turvallisuus ja aitatauluissa pysyminen pohjoisen talvisissa olosuhteissa on joskus haastava yhtälö, jonka ratkaisemiseen tarvitaan monia asiantuntijoita.

Pitkä kokemus

Sitossa Ratahankkeiden suunnittelusta on jo yli 35 vuoden kokemus. Siton rata-asiantuntijat ovat olleet mukana tekemässä Ratahallintokeskukselle ja Liikennevirastolle mm. Radan suunnitteluohjetta B20, Radanpidon ympäristöohjetta ja kehittämässä rautateiden työmaaturvallisuutta. Heidän kynänjälkensä näkyy mm. raideliikenteen liikennesuunnittelussa ja tarvekartoituksissa, henkilö- ja tavaraliikenteen selvityksissä, hankearvioinneissa ja ympäristövaikutusten arvioinneissa.

Sito on ollut mukana vuosien mittaan monissa suurista strategisissa ratahankkeissa, kuten Pohjanmaan ratahankkeessa ja Pasila-Riihimäki-hankkeessa, Lahden oikoratahankkeessa ja Leppävaaran kaupunkiradassa välillä Helsinki-Pasila. Kehärataa rakennetaan parhaillaan ja Pisararata odottaa päätöstä.

Täysi paletti palvelua

– Olemme Sitossa muutamassa vuosikymmenessä kasvaneet infrahankkeiden moniosaajiksi. Nykyisellään palvelumme kattavat jo lähes kaiken suunnittelun osatehtävät ja erityisalan osaamisenkin sekä koko hankkeen elinkaaren esiselvityksistä rakentamissuunnitteluun ja työmaavalvontaan. On hienoa pystyä tarjoamaan asiakkaalle kokonaista palvelupalettia ei vain hankkeen osaoptimointia, Laura Järvinen sanoo tyytyväisenä.

Siton Rata-ja rakenne -toimialan palvelupalettiin kuuluvat sellaisetkin erikoisosaamista edellyttävät osa-alueet, kuten esimerkiksi hankkeiden vaatimustenmukaisuuden ja hyväksynnän varmistaminen, käyttöönoton suunnittelu, aikatauluttaminen, seuranta ja viranomaisasiat sekä kaikenlaiset rautatietekniikkaan liittyvät selvitykset. Myös raideliikenteen turvallisuuden varmistamiseen liittyvät seikat, kuten liikennöinnin turvallisuuden varmistaminen, hankkeiden riskienhallinta ja turvallisuuden varmistaminen elinkaaren eri vaiheissa, rautatietunneleiden turvallisuus sekä turvalaitteet ja ERTMS kuuluvat myös Siton osaamisalueeseen. – Rautateiden päälle ja viereen rakentamisen hallinta tulee olemaan jatkossa eteläisessä Suomessa yhä tärkeämpää hallita turvallisesti, sillä maata on radan varressa käytössä vain rajoitettu määrä, Laura Järvinen huomauttaa.