abstractright abstractright
Uutiset

InfraBIM – kehityshankkeiden kautta arkiseksi työkaluksi

Tietomallinnus on nopeasti saatu käyttöön talonrakentamisen ohella myös kaikenkokoisiin aluerakennus- ja infrahankkeisiin. Sito on ollut aktiivisesti kehittämässä infran tietomallinnusta.

Kuva: Tietomallipohjaisesti suunniteltuja väyliä

Oikeastaan koko asia kiteytyy Siton Tiesuunnitteluosastolla työskentelevän nuoremman suunnittelijan Liisa Kemppaisen Metropolia Ammattikorkeakoulun  BIM-koulutuksen kehittämisprojektissa tekemän opinnäytetyön ”Tietomallipohjaisen suunnittelun jalkauttaminen” sloganiin: On suunniteltava mallintamalla, ei mallinnettava suunnitelmia.

Taitaako sen paremmin sanoa?

Liisa Kemppaisen lisäksi samaan koulutukseen osallistui neljä muutakin sitolaista. Yhteensä koulutuksessa tietomallinnusosaamistaan hioi 60 koulutettavaa. Tietomallinnus on nyt selvästi pinnalla myös infra-alalla. Talonrakentamisen puolella se alkaa olla jo arkipäivää.

Tietomallinnuksen osaaminen on Suomessa levinnyt ehkä odotettuakin nopeammin.

Erityisesti jo omassa lapsuudessaan ja nuoruudessaan tietotekniikan natiiveiksi kasvaneiden nuorten suunnittelijoiden sukupolvi on ottanut tietomallinnuksen käyttöön luontevasti. Koulutuksen myötä sen käyttö on levinnyt arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta myös talotekniikkasuunnitteluun ja tekee eri alojen suunnittelijoiden välisestä yhteistyöstä arkipäiväistä työtä.

Tietämys ja osaaminen ovat lisääntyneet vauhdilla. – Vuonna 2010 InfraFINBIM-hankkeen käynnistyessä alalla ehkä 10 -20 ihmistä tiesi, mikä BIM on. Nyt tietomallinnusta käyttää jokapäiväisessä työssään jo 400-500 ammattilaista, johtava konsultti Juha Liukas vahvistaa.

Hankkeilla vauhtia käyttöönottoon

Juha Liukas on infran tietomallinnuksen osalta myös Siton johtava asiantuntija, joten hän tietää, jos kuka. Hän on ollut mukana tietomallinnuksen läpimurtoa infra-alalla vauhdittavassa rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymänä toimivan RYM Oy:n PRE-ohjelmaan (Built Environment Process Re-engineering) liittyvässä InfraFINBIM-työpaketissa. Siinä kehitettiin mm. InfraBIM-nimikkeistöä sekä mallinnusohjetta. Juha Liukas jatkaa työtä bSF Infra –toimialaryhmän puheenjohtajana. Toimialaryhmän tehtävänä on jalostaa tuloksia aina käyttöönottoon saakka.

BuildingSMART Finland on suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan yhteistyöfoorumi, jossa ovat mukana omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja korkeakoulut ja muut rakennusalan yritykset. Foorumin tarkoituksena on levittää tietoa tietomallintamisesta ja tukea toiminnassa mukana olevia tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa.

Tavoitteena on nostaa tietomallinnuksen ja tiedonhallinnan kehittämisen avulla paitsi infra-ala, myös koko Suomi uuteen nousuun tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvun avulla vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on kova, mutta tuloksiakin syntyy. InfraFINBIMin tuloksena saatu aikaan jo Yleiset inframalliohjeet YIV2014.

Osaavat asiakkaat

Infra-alalla tietomallinnuksen läpimurron nopeuteen ovat vaikuttaneet ilman muuta asiantuntevat asiakkaat: – Iso askel tietomallinnuksen vakiinnuttamisessa otettiin toukokuun alussa, kun Liikennevirasto alkoi edellyttää Infra FINBIM-hankkeessa kehitetyn lähtötietomallin ja Inframodel3 (IM3) – tiedonsiirtoformaatin käyttöä kaikissa toukokuun lähtien alkaneissa kohteissaan, Juha Liukas huomauttaa.

Inframodel on Suomessa nimenomaan infratietojen siirtoon kehitetty kansainväliseen LandXML-standardiin perustuva avoin formaatti.

IM3:n käyttöä tulevat edellyttämään myös kaikki suurimmat kaupungit.

Sitossa tärkeä työkalu

Monille ammattilaisillekin BIM tuo ensimmäiseksi mieleen tietokoneella pyörivät hienot ja havainnolliset 3D-kuvat. – Täytyy muistaa, että tietomallinnus on myös tiedonhallintaa, ei vain niitä 3D-malleja, Liisa Kemppainen naurahtaa.

Sito on halunnut olla edelläkävijä tietomallinnuksen kehittämisessä arkipäiväiseksi työkaluksi kaikkeen suunnitteluun. Siton liikenneväylien ja niihin liittyvän infrastruktuurin suunnitteluun kehittämä tietomallipohjainen CityCad mahdollistaa mm. helpon määrälaskennan, eri vaihtoehtojen nopean vertailun, suunnitelmatiedon älykkään havainnollistamisen, mallien tuottamisen koneohjausta varten ja joustavan jatkojalostamisen esimerkiksi esittelymalliksi.

Tiedonhallinta on erittäin tärkeä osa tietomallinnusta. Hankkeiden lähtötietojen kerääminen monista lähteistä on perinteisellä tavalla hidasta puuhaa. Sitossa on jo toteutettu monta hankkeen nykytilaa kuvaavat tiedot harmonisoituna eli muokattuna tietomallinnusta tukevaan muotoon keräävää lähtötietomalliprojektia ja niiden tekeminen alkaa olla arkipäivää. Siton paikkatietoaineistopalvelu Aino ja paikkatietoa hyödyntävä Louhi-palvelu on asiakaskunnassa otettu tyytyväisenä vastaan.

Näiden rakennetun ympäristön hankkeiden lähtötietojen keräämisen helpottuminen ja nopeuttaminen vaikuttaa kaikenkokoisten hankkeiden sujuvaan läpiviemiseen. Ajantasaisten lähtötietojen avulla voidaan esimerkiksi välttää kaapeleiden katkeaminen kaivutöiden yhteydessä.

Työtä riittää

Sekä infra-alan tietomallinnuksen yleisen kehittämisen että sen tuomisessa osaksi jokapäiväistä suunnittelu- ja rakennustyötä riittää tekemistä. Juha Liukkaan ja Liisa Kemppaisen innostuksesta päätellen ei kestä pitkään, ennen kuin ainakin  jokainen sitolainen asiantuntija on BIM-asiantuntija.

Teksti: Dakota Lavento