abstractright abstractright
Uutiset

Liikkuminen palveluna?

Jo lähitulevaisuudessa liikkumisemme voi muuttua – ehkäpä enemmän kuin vielä osaamme kuvitellakaan. Liikkuminen palveluna avaa uusia mahdollisuuksia. Käy katsomassa >>

Älyliikenne ja liikkuminen palveluna tekevät arjestamme mukavampaa, helpompaa, huolettomampaa ja ekologisempaa.

Jos liikkuminen palveluna tuntui vieraalta konseptilta vuosi sitten, tänään on toisin. Siitä on tullut seuraava suuri juttu. Helsingin KutsuPlus-palvelu on saanut ansaittua huomiota. Foreign Policy -lehti puolestaan nosti Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa työskentelevän diplomi-insinööri Sonja Heikkilän yhdeksi maailman sadasta tärkeimmistä ajattelijoista. Heikkilä uskoo, että yksityisautoilun käyttöä voidaan järkevöittää, kun liikkuminen palveluna vain toimii riittävän sujuvasti ja helposti, yhden sovelluksen kautta.

Uudenlaista liiketoimintaa ja uusia ammatteja

Liikkuminen palveluna ja älyliikenteen ratkaisut voisivatkin olla Suomen seuraava vientivaltti. Voisimme kehittää uudenlaista liiketoimintaa ja viedä sitä myös maailmalle. Aika alkaa olla kypsä. Teknologian kehitys on riittävän pitkällä ja kysyntää syntymässä. Kaupungistuminen ja ilmastonmuutos edesauttavat liikennekulttuurin muuttamista.

Meiltä jopa odotetaan innovaatioita. – Suomea pidetään jo nyt liikkumisen palvelujen kehittämisessä edelläkävijänä ja Suomi näiden palvelujen kokeilulaboratoriona on herättänyt kansainvälistenkin yritysten kiinnostusta, Siton liikenne ja logistiikka -toimialan toimialajohtaja Petri Launonen kehaisee.

–Suomi on profiloitunut startup-yritysten hautomona ja meillä on tunnetusti paljon positiivista innovaatiopöhinää. Nyt tarvitaan ketterämpiä rahoitusratkaisuja innovaatioiden viemiseen eteenpäin, ylijohtaja Mia Nykopp Trafista sanoo.

Suomi on hyvä koelaboratorio erilaisille piloteille, sillä maastamme löytyy niin suhteellisen tiiviisti asuttu pääkaupunkiseutu kuin harvaan asuttuja seutuja pitkien ajomatkojen päässä. Tahtotila kokeiluihin on vahva. Tarpeet ja haasteet ovat alueellisesti myös hyvin erilaiset, joten tarvitaan monenlaisia ratkaisuja. Uudenlaisia palveluja innovoidaan yhdessä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja esimerkiksi IT-yritysten ja startuppien  kanssa.

Liikenne tulee alana uudistumaan hyvin paljon ja se edellyttää uudenlaista osaamisprofiilia: – Tarvitaan voimakkaampaa arkkitehtuuriosaamista, data- ja digi-evankelistoja, palvelumuotoilua, kuljetusketjuosaamista ja ympäristöteknologiaosaamista. Se tulee synnyttämään myös uusia ammatteja, Mia Nykopp sanoo. – Esimerkiksi automaattiseen liikenteeseen koulutetaan tulevaisuudessa miehittämättömän ilma-aluksen lennättäjiä ja algoritmiguruja.

Tieto kaikkien käyttöön

Liikkumista palveluna ei mikään yksittäinen taho pysty kehittämään yksin. Tarvitaan paljon yhteistyötä ja toisiaan tukevia hankkeita. Tekesin yhteisohjelmassa innovoidaan uudenlaisia palveluja paitsi ihmisten, myös tavaroiden ja tiedon liikkumiseen sekä pitkillä matkoilla että paikallisessa liikenteessä. Älykkään liikenteen tieto- ja palvelujärjestelmä toteutetaan avoimena ekosysteeminä ensimmäistä kertaa maailmassa.

Uudenlaisten palvelujen rakentamiseen tarvitaan paljon tietoa, joka Petri Launosen mukaan on suurimmalta osin jo olemassa, mutta hajallaan ja hankalasti hyödynnettävissä. Tietoa pitää pystyä keräämään ja analysoimaan avoimeksi dataksi, jotta palvelujen kehittäminen sen päälle on mahdollista, hän kertoo. Palvelujen kehittäminen on pitkälti markkinoista kiinni, joten kehittämisalusta tulee saada kuntoon, hän jatkaa.

– Siton tietopalvelut tuovat eri lähteistä koottavat tiedot tehokkaasti yhteen kaikkien hyödynnettäväksi. Tavoitteena on olla mukana luomassa yhdessä muiden toimijoiden ja asiakkaiden kanssa avointa innovointiympäristöä, jossa esimerkiksi liikennetieto on uusien palvelukehittäjien käytössä. Reaaliaikainen liikenteen tilannekuva edistää liikennejärjestelmän älykästä ja tehokasta käyttöä ja mahdollistaa uusien liikennepalvelujen syntymisen, apulaisosastopäällikkö Noora Salonen kertoo.

Kaikilla tehtävänsä

Liikkuminen palveluna -markkinoiden kehittyminen ja kehittäminen edellyttää kaikkien panosta. Ei niinkään yhteen hiileen kuin samaan hiillokseen puhaltamista. Jokaisella osapuolensa on oma roolinsa. – Se on tiimipeliä. Yhdessä luodaan alkutilanne: tietopääoma, toimijoiden väliset tekemisrajapinnat, yhteiset pelisäännöt ja positiivinen innostus tekemiseen. Trafilla on liikenteen viranomaisena rooli osaltaan huolehtia, että tarvittavat toimija-, teknologia- ja tiedonkulun rajapinnat ovat paitsi olemassa, mutta myös avoimesti määritelty ja toteutettu sekä huolehtia siitä, että luottamus tietoon säilyy, jotta kansalaiset uskaltavat ottaa palvelut omakseen, Mia Nykopp summaa.

Viranomaisen roolia mahdollistajana ja toiminnan tehostajana painottaa myös asiantuntija Asta Tuominen Liikenneviraston Liikkumisen palvelut ja älyliikenne-yksiköstä. – Toki palvelukehityksen alkuvaiheessa viranomaiset ovat myös tukemassa palvelukehitystä. Hyvä esimerkki tästä on Liikennelabra –hanke.

Uusien palveluiden innovaattorin ja liiketoiminnan kehittäjän rooli on hyvin laajalla joukolla palveluntuottajia.

Täällä jo tänään

Itse asiassa liikkuminen palveluna ei ole mikään kaukaisen tulevaisuuden asia. Monia suomalaisten matkantekoa helpottavia palveluja on toki jo kehitetty ja käytössä. Asta Tuominen mainitsee hyvänä esimerkkinä joukkoliikenteen navigaatiosovellukset, jotka perustuvat reaaliaikaiseen tietoon liikenteestä. ­ – Isommat uudistukset liikennejärjestelmässä vaativat pidemmän ajan, monet innovaatiot ovat vielä tekemättäkin, mutta paljon liikkumista helpottavaa työtä voidaan tehdä jo tänään, Asta Tuominen huomauttaa.

Mia Nykopp huomauttaa, että jokainen voi vaikuttaa. – Ihmisten arkiliikkumisen optimointi on keskeistä. Se näyttelee tärkeää osaa meidän kaikkien elämässä ja arkiliikkumisen kulttuurin muuttaminen on suuri haaste. Pienistä osista koostuvaa kokonaisuutta on vaikea hahmottaa. Kannustaisinkin jokaisen meistä tekemään pienen lokikirjaharjoituksen, esimerkiksi viikon ajan, kaikesta omista liikkumisistaan ja laittaa vielä eurot perään. Tämän jälkeen näet metsän puilta ja näet rutiinisi ja kykenet pohtimaan voiko sitä jotenkin optimoida eli kehittää.

Teksti: Dakota Lavento