abstractright abstractright
Uutiset

Kaupunkimalli tulee vauhdilla

Vantaan rakennusvalvonta haluaa hyödyntää nykyistä laajemmin suunnitteluvaiheen digitaalisia tietomalliaineistoja oman toimintansa tehostamiseen ja rakentamisen laadun parantamiseen. Sito toteutti Vantaalle 4D-kaupunkimallin Kivistön alueesta.

– Sito yhdisti olemassa olevat paikkatietoratkaisut tulevaisuuden peli- ja web-teknologialla. Lopputuloksena Kivistön alueesta toteutettiin innovatiivinen 4D-kaupunkimalli, jolla voidaan tarkastella helposti suunnitelmia nettiselaimessa, kertoo osastopäällikkö Petri Kokko Sitosta.

Kaupunkimalli osana toiminnan kehittämistä

Vantaan rakennusvalvonta kehittää koko ajan omia palvelujaan. Heidän mukaansa IFC-mallien käyttämisestä on hyötyä rakennuslupien myöntämisessä. Lisäksi Asuntomessut ovat olleet koko historiansa ajan uuden teknologian testialusta ja sitä on myös 3D-tietomallin hyödyntäminen rakennusvalvontaprosessissa.

Kaupunkimallilla eri käyttäjäryhmiä

Ensisijaisesti kaupunkimalli on tarkoitettu rakennusvalvonnan ja rakennuslupaa hakevien suunnittelijoiden ja asiakkaiden käyttöön.

– Tässä tapauksessa käyttäjäryhmiä on useita, Kokko kertoo. Rakennusvalvonta voi itse tehdä päätöksiä mahdollisimman selkeän 3D-aineiston pohjalta ja verrata niitä viereisiin rakennuksiin. Lisäksi rakennusvalvoja voi tarkastella varjostumista vapaasti miltä kohdalta tahansa tonttia. Jatkossa kun järjestelmä laajenee koko kaupungin laajuiseksi, myös suunnittelijat pääsevät ”rakentamaan” suunnitelmat virtuaalimaisemaan ja olemaan aidossa vuorovaikutuksessa tilaajan, viranomaisten ja ympäristön asukkaiden kanssa.

Rakennusvalvontaprosessin jälkeen sama aineisto on järjestelmällisesti talletettuna lähtötietona kaikelle ylläpidon, käytön ja tulevaisuuden uusien suunnitelmien prosessien hoidossa.

4D: uusi tapa tuottaa kaupunkirakennetta

 ”4D” viittaa aikaan. Rakennuksia ja muita rakennettavia kohteita tarkastellaan prosessin vaiheiden kautta, joilla jokaisella on oma aikaleima. Näiden aikaleimojen sarja muodostaa ”4D”:n eli ajassa muuttuvan kaupunkirakenteen. Siton tietomalleja hyödyntävä toimintotapa tehostaa kaupungin teknisen toimen prosesseja.

Kaupunkimalli tulee vauhdilla

Urban Information Model eli Kaupunkimalli on seuraava iso juttu rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa. Se tuo rungon keskeisten prosessien tiedonhallintaan, mutta ennen kaikkea avaa mahdollisuuden huimiin palveluinnovaatioihin. Tutustu Siton uuteen kaupunkimalli-videoon osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=57elWgZpFg8