abstractright abstractright
Uutiset

Sito mukana vuoden 2014 työmaassa

Kansalliskirjaston peruskorjaus on valittu Vuoden Työmaaksi 2014. Valinnan teki Rakennuslehden kutsuma asiantuntijaraati. Sito on vastannut hankkeen pohjarakennussuunnittelusta.

Sitosta on mukana hankkeessa vuodesta 2011 lähtien ollut Petteri Kronqvist vastaavana pohjarakennesuunnittelijana.

– Hanke on ollut haasteellinen kaikille osapuolille. Vuonna 1840 valmistunut rakennus kuuluu tärkeänä osana C.L Engelin Senaatintorin ympäristöön suunnittelemaan rakennuskokonaisuuteen ja Museovirasto on ollut aktiivisesti mukana alusta pitäen huolehtimassa, että yhtä Suomen arvokkaimmista rakennuksista kohdellaan arvonsa mukaisesti. Rakennus on Euroopankin mittakaavassa kulttuurihistoriallisesti merkittävä, sillä se on harvoja vanhoja rakennuksia, joka on koko elinkaarensa ajan toiminut kirjastokäytössä, Kronqvist kertoo. Peruskorjauksen perustaksi tehtiinkin ensin kattava rakennushistoriallinen selvitys. Pohjarakenteiden osalta työ alkoi perustustutkimuksilla, joilla haluttiin varmistaa, että rakennus on luotettavasti perustettu kallion varaan.

– Pohjarakennustyöt ovat osaltaan merkittävä osa hanketta, koska peruskallioon rakennuksen alle louhitaan mm. vaateaulatilat ja yleisö-wc-tilat sekä nykyaikaisen talotekniikan vaatimia tiloja syvine kanaaleineen. Pohjarakennustyössä tärkein erityispiirre on ollut se, että kaikki louhintatyöt on tehty räjähdysaineettomin menetelmin, Kronqvist kertoo. Menetelminä käytetään vaijerisahausta ja hydraulikiilausta. Se on hidasta ja kallista, mutta tällä tavoin voidaan varmistaa, ettei rakennukselle tapahdu vahinkoa työn aikana. Tämä nousi esille myös Rakennuslehden raadin perusteluissa.

– Nyt käynnissä oleva louhintavaihe ja siihen liittyvät työnaikaiset tehtävät jatkuvat vielä muutaman kuukauden. Kellaritilojen erikoisuutena tulee olemaan sellaisenaan esille kantaviksi rakenteiksi jäävät vuoden 1880 komeaa tiiliholvia kannattelevat vaijerisahatut kalliopilarit, joissa paljastunut kivi on sattumalta esteettisesti poikkeuksellisen näyttävää. Tiloista tulee kirjaston kipeästi kaipaamia lisäkäyttötiloja, jotka tulevat siis olemaan julkisesti avoimia ja hankkeen valmistuttua kaikkien vapaasti ihailtavissa, kertoo Petteri Kronqvist. Hienoa, että olen ja Sito on saanut olla mukana tässä hankkeessa. Ja tuntuu tietenkin hyvältä, että tämä valittiin vuoden työmaaksi, sanoo Kronqvist.

Sitolla löytyy Fundatecin tulon myötä nykyisin entistä vahvempaa osaamista vaativien talonrakennuskohteiden pohjarakennesuunnittelusta niin uudisrakennusten kuin peruskorjauskohteiden osalta.

– Vuoden 2000 Kansallisteatterin peruskorjauksesta lähtien olen saanut olla mukana monissa Helsingin keskustan arvorakennusten peruskorjaustöissä. Nämä työt ovat lähellä sydäntäni, Petteri Kronqvist kertoo.
Sito oli mukana myös viime vuonna Vuoden työmaassa. Vuoden Työmaa on palkittu vuodesta 1986 alkaen.