abstractright abstractright
Uutiset

Elävä kaupunki on toimivuutta, älykkyyttä ja hyvinvoivaa kaupunkiympäristöä

Elävä kaupunki-iltapäivässä tutustuttiin mielenkiintoisten esitysten avulla, mitä ajankohtaisia teemoja liittyy elinvoimaisten kaupunkien kehitykseen. Iltapäivän esitysten perusteella tulevaisuuden elinvoimaiset kaupungit syntyvät toimivuudesta, älykkyydestä ja hyvinvoivasta kaupunkiympäristöstä. Näin ollen Siton Elävä kaupunki-konsepti on erittäin ajankohtainen.

Sito järjesti 25.9.2014 Elävä kaupunki-seminaarin Sitotalossa, Espoossa.

Iltapäivän avasi Siton toimitusjohtaja Tapio Puurunen omakohtaisella näkökulmalla Elävän kaupunkiin. Avauspuheessa korostui toimiva infra, sujuva liikenne ja saavutettavat palvelut Elävän kaupungin keskeisenä tukijalkana.Sujuva liikenne ja saavutettavat palvelut nousivat esille myös Tampereen kaupungin suunnittelupäällikkö Ari Vandellin esityksessä, jossa käytiin läpi Tampereen keskustan liikenne- ja kehittämissuunnitelmia. Palveluiden saavutettavuudesta jatkoi  myös kaupunkitutkija Leo Kosonen, joka esitteli omaa tutkimustaan ja teoriaansa erilaisista kaupunkijärjestelmistä.

Tallinnan kaupungin yleiskaavapäällikkö arkkitehti Jaak-Adam Looveer kertoi Tallinnan uudis- ja täydennysrakennushankkeista otsikolla ”Ajankohtaista lahden takaa”.

Elävän kaupungin ekologisia näkökulmia sivuttiin Dan Molgrenin esityksessä Keski-Pasilasta. Esityksessä käytiin läpi Keski- Pasilan ekologiset kriteerit ja miten ne ovat vaikuttaneet Keski-Pasilan kehitykseen. Yhtenä keskeisenä asiana ekologisen kaupungin toteuttamisessa nousi esille elinkaarikoordinaattori, jonka tehtävän on valvoa suunnittelun ajan ekokriteerien toteutumista.

Päivän yhtenä kantavana teemana nousi esille myös tietotekniset ratkaisut, jotka helpottavat asioiden tekemistä entistä älykkäämmin. Yksi tällainen esitelty konkreettinen ratkaisu oli Tiina Järvisen esittelemä Espoon kaupungin alueraportointijärjestelmä. Sen avulla kaupungin asiantuntijat ja  luottamushenkilöt voivat helposti seurata karttapohjaisesti kaavojen toteutumista ja rakennuslupien myöntämistä.

Suunnittelua helpottavia tietoteknisiä ratkaisuja esittelivät myös Siton Petri Kokko ja Granlundin Lassi Loisa yhteisessä esityksessään. Esityksessä tarkasteltiin, miten uudenlaisen työkalun avulla energian tuotanto ja kulutus voidaan ottaa entistä helpommin mukaan osaksi yhdyskuntasuunnittelua.

Energiateemaa sivusi myös Tekesin Martti Korkiakosken ja Liikennevirta Oy:n Jussi Palolan yhteinen sähköautoliikenteen tilannekatsaus. Tilanne katsauksessa käytiin läpi Suomessa ja Euroopassa käynnissä olevat sähköisen liikenteen kehityshankkeet ja rahoitusohjelmat.

Iltapäivän esitysten perusteella Elävien kaupunkien kehittäminen on entistä ajankohtaisempaa.