abstractright abstractright
Uutiset

Sito mukana Kymiringissä

Suomeen suunnitellaan toteutettavaksi kansainväliset mitat täyttävä liikenneturvallisuuskoulutus- ja moottoriurheilukeskus. KymiRing sijaitsee Kaakkois-Suomessa Iitin Tillolassa. Sito on ollut monipuolisesti mukana suunnittelussa muun muassa Suomen ensimmäisen moottoriurheilukeskuksen YVA-lain mukaisen vaikutusten arvioinnin.

KymiRingin tarkoituksena on toimia Etelä-Suomen alueella monipuolisena keskuksena, johon pyritään keskittämään valtaosa liikenneturvallisuuden ja moottoriurheilun toiminnoista. Toteutuessaan KymiRingillä on 4,4 kilometriä pitkä moottorirata, jolla voidaan harjoitella ja kilpailla kaikissa ratamoottoriurheilulajeissa. Moottoriradan lisäksi KymiRingille rakennetaan liikenneturvallisuuskeskus, jonka toimintojen myötä esimerkiksi yhdistelmärekalla voidaan harjoitella vesiliirrossa toimimista.

Ensimmäistä kertaa Suomessa

Sito on ollut monipuolisesti mukana KymiRingin suunnittelussa ja viimeisin pitkäkestoinen projekti oli YVA-lain mukainen vaikutusten arviointi, joka on moottoriurheilukeskuksen kohdalla ensimmäinen kerta Suomessa. YVA-prosessin aikana ympäristövaikutuksista nousivat keskiöön KymiRingin toiminnan vaikutukset maaperään ja pohjaveteen sekä meluvaikutukset. Lisäksi YVA-prosessissa panostettiin erityisesti hankealueen lähiympäristön asukkaiden sekä kuntalaisten mielipiteiden huomioon ottamiseen, jota varten järjestettiin muun muassa erillinen asukastyöpaja, jonka ohjasi Siton sosiologi.

Hankkeen vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen selvitettiin Siton eri toimialojen asiantuntijoiden toimesta ja lopputuotteena KymiRingille laadittiin hankealueen ja lähiympäristön kattava maaperä- ja pohjavesiselvitys, joka sisälsi myös pohjavesiputkien asennuksen. Lisäksi KymiRingille toteutettiin laaja hulevesien hallintaselvitys. Molempien selvityksien tuloksia hyödynnettiin YVA-prosessissa ja tiedot ovat tärkeänä taustatukena hankkeen jatkosuunnittelussa.

Moottoriurheilun meluvaikutukset puheenaiheena

YVA-prosessin aikana hankkeen kuumimmaksi ja eniten keskustelua herättäneeksi aiheeksi muodostui moottoriurheilun meluvaikutukset. Moottoriurheilumelu poikkeaa tavanomaisesta tieliikennemelusta, joka on tyypillisesti rengasmelusta aiheutuvaa tasaista huminaa. Moottoriurheilussa melu on yleensä vaihtelevaa, kun ajoneuvojen moottoreita kuormitetaan vaihtelevasti eri ajotilanteissa. Oletuksena on, että muun muassa vaihtelevuuden vuoksi, moottoriurheilumelu saatetaan kokea häiritseväksi. Meluvaikutuksia on tutkittu melulaskentojen avulla ja laskentatuloksia on peilattu asukkaiden muodostamiin mielipiteisiin. Kokonaisuuden kannalta merkittävin tekijä on, että KymiRingin hanke muodostaa alueelle uuden melulähteen, jolloin nykyinen äänimaisema muuttuu. Toiminnan kannalta on kuitenkin huomioitava, että ajotoiminta ei ole jatkuvaa ja lähimmät melulle altistuvat kohteet sijaitsevat melko kaukana, noin kilometrin etäisyydellä moottoriradasta. Lisäksi melunhallintaan tullaan kiinnittämään huomioita muun muassa melumittauksilla, ajoneuvojen valvonnalla sekä meluntorjuntaratkaisuilla.