abstractright abstractright
Uutiset

Sito vahvasti mukana tuulivoimahankkeiden kehityksessä

Sito on vastannut yhä kiihtyvään tuulivoimabuumiin ja vahvistanut merkittävästi tuulivoima-asiantuntemustaan useilla suunnittelun osa-alueilla. Olemme mukana kymmenen hankkeen suunnittelussa eri puolilla Suomea. Hankkeisiin osallistuu joukostamme viitisentoista asiantuntijaa.

Energiantarve on voimakkaasti lisääntymässä niin Suomessa kuin globaalistikin. Samanaikaisesti on kuitenkin pyrittävä hidastamaan ilmaston lämpenemistä. Suomessa suurimmat ilmastonmuutokseen vaikuttavat tekijät ovat sähkön- ja lämmöntuotanto sekä liikenteen fossiiliset polttoaineet. Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa uusiutuvat energianlähteet, niiden joukossa tuulienergia, ovat keskeisessä osassa energiantarpeen kasvun kattamisessa.

Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suomen ilmasto- ja energiastrategian päivityksessä vuonna 2013 asetettiin tavoitteeksi tuulivoimalla tuotetun sähkön osuuden nostaminen yhdeksään terawattituntiin vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa tuotantokapasiteetin nostamista noin 3500 megawattiin eli noin 1000 suuren tuulivoimalan käyttöönottoa.

Sito tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista asiantuntijapalvelua tuulivoimapuiston hankekehityksessä. Hoidamme hankkeen YVA-menettelyn siihen liittyvine selvityksineen, tuulivoimayleiskaavan ns. tuulivoimakaavan, havainnollistamisen ja virtuaalimallit, maastomittaukset ja pohjatutkimukset, geo-, tie- ja liikenneselvitykset ja suunnitelmat. Lisäksi hoidamme asiakkaan puolesta rakennuslupien sekä mahdollisten vesi- ja ympäristölupien hakemukset, rakennuttamisen ja valvonnan sekä käytöstäpoiston suunnittelun.

– Parhaillaan käynnissä olevat hankkeemme ovat pääosin laajoja maatuulivoimapuistoja, joista suurimmassa on runsas sata mahdollisesti jopa 5 MW:n voimalaa noin 100 neliökilometrin alueella, kertoo Veli-Markku Uski.